ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักที่สวยงามที่สุดในโลก

ทัชมาฮาล เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินเดียและจัดว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่โดดเด่นที่สุดในโลก ทัชมาฮาลตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ประเทศอินเดีย ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2526 และได้รับการจัดว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ทัชมาฮาล ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่เกิดขึ้นกับมหาราชแห่งอินเดีย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2174 หรือ ปี ค.ศ. 1631 ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุล สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ ซึ่งก่อนจะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในช่วงที่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายทรงหลงรักหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรตรีของรัฐมนตรี ด้วยใจรักที่บริสุทธิ์ทั้งสองจึงอภิเสกสมรสในปี 1612 ต่อมาพระมเหสีได้สิ้นพระชนม์หลังให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 ทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน โศกเศร้าเสียใจอย่างมากพระองค์จึงสร้างทัชมาฮาลเพื่อใช้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความรักที่มีต่อพระมเหสีของพระองค์ จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ทรงสูญเสียราชสมบัติส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักนี้จนทายาทของพระองค์ตั้งจำจองพระองค์ในที่แห่งนี้ ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์ถูกจองจำเป็นเวลา 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี 1666 โดยมีเรื่องเล่าว่าพระองค์หยิบเศษกระจกภายในและปลิดพระชนม์ชีพของตัวเอง โดยพระศพของพระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม ปัจจุบันทัชมาฮาลเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่งของอินเดียเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก