ป้อมชยครห์ ป้อมปราการแห่งชัยปุระ

ป้อมชยครห์ เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินเดีย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาชีลกาทีลา หรือ เขาแห่งอินทรี ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชัยปุระ ในรัชราชสถาน ประเทศอินเดีย และอยู่ใกล้กับป้อมอาแมร์ในเมืองอาแมร์ แต่ตั้งอยู่บนเขาที่สูงกว่า ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินเดียและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินเดีย ป้อมชยครห์เป็นป้อมที่อยู่สูงบนเทือกเขาซึ่งเมื่อมองจากด้านล่างจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาด้านล่างอย่างชัดเจนเช่น เมืองอาแมร์และทะเลสาบเมาตาป้อมแห่งนี้จัดว่ามีความสวยงามและโดดเด่นไม่แพ้ป้อมอาแมร์ซึ่งมีการสร้างและสถาปัตยกรรมที่คล้ายกันโดยชาวอินเดียแถบเรียกป้อมนี้ว่า ป้อมชัย ซึ่งมาจากชื่อเต็มว่า ป้อมชัยชนะ ป้อมชยครห์ สร้างขึ้นหลังจาก ป้อมอาแมร์ ราว 200 ปี โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1726 สมัยมหาราชาสะหวายจัย สิงห์ที่ 2 โดยจุดประสงค์ในการสร้างป้อมแห่งนี้คือ ใช้เพื่อป้องกันป้อมอาแมร์เบื้องล่างซึ่งเป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ป้อมแห่งนี้มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตรวัดจากทิศเหนือจรดทิศใต้และกว้าง 1 กิโลเมตรซึ่งป้อมนี้ถูกใช้เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่และคลังอาวุธโดยเฉพาะปืนใหญ่ชื่อว่า ชัยวนา ที่มีน้ำหนักถึง 50 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสมัยนั้นและสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยล้อ นอกจากนี้ภายในป้อมยังคงออกแบบและถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามรวมถึงมีการแบ่งเป็นพระตำหนักต่างๆภายในเช่น ลักษมีวิลาส, ลลิตมนเทียร, วิลาส และ อารามมนเทียร ซึ่งพระตำหนักทั้งหมดนี้ถูกใช้สำหรับพระราชวงศ์เวลาเสด็จมาประทับที่ป้อมแห่งนี้ ปัจจุบันป้อมนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม