ป้อมอาเมร์

ป้อมอาเมร์ หรือ ป้อมแอมเบอร์ เป็นป้อมปราการและพระราชวังถูกสร้างขึ้นในปี 1592 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เมืองเล็กๆที่มีพื้นที่มี 4 ตารางกิโลเมตร ป้อมอาแมร์เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินเดียและจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชัยปุระ มีลักษณะที่โดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและป้อมตั้งอยู่บนผาหินทะเลสาบที่สวยงาม ป้อมอาแมร์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1592 สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ซึ่งป้อมแห่งนี้มีจุดเด่นตรงสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต และเป็นป้อมปราการที่แน่นหนาและมีความแข็งแรงคงทนอย่างมากพร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านหน้า ความสวยงามของบรรยากาศของป้อมอาเมร์นั้นซ่อนอยู่ภายในกำแพงเมืองที่แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นคั่นด้วยทางเดินกว้างอย่างสวยงามภายในพระราชวังเป็นที่ตั้งของเหล่าหมู่พระที่ทำขึ้นจากหินทรายสีแดงและหินอ่อนอย่างงดงาม โดยภายในประกอบด้วยส่วนต่างๆทั้งหมด 6 สถานที่ ได้แก่ ดิวัน-อิ-อัม ท้องพระโรง, ดิวัน-อิ-กัส ท้องพระโรงส่วนพระองค์, ชีชมาฮาล พระตำหนักซึ่งประดับด้วยกระจกสำหรับมหาราชา,  จัย มานดีร์ เป็นพระตำหนักบนชั้นสอง, อารัม บักห์ สวนส่วนพระองค์มีลักษณะเป็นดาวรูปแฉกคั่นระหว่างอาคาร, สุกห์นิวาส พระตำหนักปรับอากาศที่รับอากาศเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการออกแบบให้ทิศทางลมเป่าผ่านรางน้ำตกซึ่งทำให้ภายในมีอากาศเย็นตลอดเวลา นอกจากนี้ป้อมแห่งนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อว่า พระราชวังอาแมร์