แม่น้ำคงคา แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย

แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดียซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลผาดผ่านตั้งแต่ทางภาคเหนือของอินเดียและเทือกเขาหิมาลัยไหลลงมายังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และไหลลงรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่บังกลาเทศและไหลออกสู่อ่าวเบงกอลในมหาสมุทรอินเดีย รวมความยาวทั้งสิ้น 2,510 กิโลเมตร แม่น้ำคงคาจัดว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งจะมีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแม่น้ำแห่งนี้โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆของอินเดียที่แม่น้ำไหลผ่านซึ่งประชาชนชาวอินเดียจะใช้แม่น้ำนี้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของพวกเขาโดยชื่อของแม่น้ำนั้นตั้งตามพระนามของพระแม่คงคา พระชายาของพระศิวะ ผู้ที่ปกป้องรักษาแม่น้ำแห่งนี้นอกจากนี้พระแม่คงคายังเป็นที่นับถือของชาวพุทธเช่น ไทย และอื่นๆอีกด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้องผืนน้ำ ซึ่งชาวฮินดูจะใช้แม่น้ำนี้ในการอาบ ชำระร่างกาย ตามความเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายบริสุทธิ์นอกจากการอาบน้ำแล้ว ยังมีการใช้ล้างหน้า ดื่มกิน รวมถึงการเผาศพซึ่งจะนำเถ้ากระดูกของคนตายมาโปรยลงในแม่น้ำตามความเชื่อที่ว่าคนตายจะได้รับใช้พระแม่คงคา นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีมลพิษและความสกปรกมากที่สุดในโลก แต่ทว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าในแม่น้ำคงคานั้นมีลักษณะพิเศษกว่าแม่น้ำอื่นๆบนโลก คือ มีปริมาณออกซิเจนในน้ำสูงและมีจุลินทรีย์ที่สามารถกินไวรัสรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยซึ่งมาจากของเสียที่ปล่อยลงแม่น้ำ นั่นพบว่าแม่น้ำคงคาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพปกติมากถึง 25 เท่า