แม่น้ำคงคา แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย

แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดียซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลผาดผ่านตั้งแต่ทางภาคเหนือของอินเดียและเทือกเขาหิมาลัยไหลลงมายังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และไหลลงรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่บังกลาเทศและไหลออกสู่อ่าวเบงกอลในมหาสมุทรอินเดีย รวมความยาวทั้งสิ้น 2,510 กิโลเมตร แม่น้ำคงคาจัดว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งจะมีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแม่น้ำแห่งนี้โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆของอินเดียที่แม่น้ำไหลผ่านซึ่งประชาชนชาวอินเดียจะใช้แม่น้ำนี้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของพวกเขาโดยชื่อของแม่น้ำนั้นตั้งตามพระนามของพระแม่คงคา พระชายาของพระศิวะ ผู้ที่ปกป้องรักษาแม่น้ำแห่งนี้นอกจากนี้พระแม่คงคายังเป็นที่นับถือของชาวพุทธเช่น ไทย และอื่นๆอีกด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้องผืนน้ำ ซึ่งชาวฮินดูจะใช้แม่น้ำนี้ในการอาบ ชำระร่างกาย ตามความเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายบริสุทธิ์นอกจากการอาบน้ำแล้ว ยังมีการใช้ล้างหน้า ดื่มกิน รวมถึงการเผาศพซึ่งจะนำเถ้ากระดูกของคนตายมาโปรยลงในแม่น้ำตามความเชื่อที่ว่าคนตายจะได้รับใช้พระแม่คงคา นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีมลพิษและความสกปรกมากที่สุดในโลก แต่ทว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าในแม่น้ำคงคานั้นมีลักษณะพิเศษกว่าแม่น้ำอื่นๆบนโลก คือ มีปริมาณออกซิเจนในน้ำสูงและมีจุลินทรีย์ที่สามารถกินไวรัสรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยซึ่งมาจากของเสียที่ปล่อยลงแม่น้ำ นั่นพบว่าแม่น้ำคงคาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพปกติมากถึง 25 เท่า…

ป้อมอาเมร์

ป้อมอาเมร์ หรือ ป้อมแอมเบอร์ เป็นป้อมปราการและพระราชวังถูกสร้างขึ้นในปี 1592 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เมืองเล็กๆที่มีพื้นที่มี 4 ตารางกิโลเมตร ป้อมอาแมร์เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินเดียและจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชัยปุระ มีลักษณะที่โดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและป้อมตั้งอยู่บนผาหินทะเลสาบที่สวยงาม ป้อมอาแมร์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1592 สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ซึ่งป้อมแห่งนี้มีจุดเด่นตรงสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต และเป็นป้อมปราการที่แน่นหนาและมีความแข็งแรงคงทนอย่างมากพร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านหน้า ความสวยงามของบรรยากาศของป้อมอาเมร์นั้นซ่อนอยู่ภายในกำแพงเมืองที่แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นคั่นด้วยทางเดินกว้างอย่างสวยงามภายในพระราชวังเป็นที่ตั้งของเหล่าหมู่พระที่ทำขึ้นจากหินทรายสีแดงและหินอ่อนอย่างงดงาม โดยภายในประกอบด้วยส่วนต่างๆทั้งหมด 6 สถานที่ ได้แก่ ดิวัน-อิ-อัม ท้องพระโรง, ดิวัน-อิ-กัส ท้องพระโรงส่วนพระองค์, ชีชมาฮาล พระตำหนักซึ่งประดับด้วยกระจกสำหรับมหาราชา,  จัย มานดีร์ เป็นพระตำหนักบนชั้นสอง, อารัม บักห์ สวนส่วนพระองค์มีลักษณะเป็นดาวรูปแฉกคั่นระหว่างอาคาร, สุกห์นิวาส พระตำหนักปรับอากาศที่รับอากาศเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการออกแบบให้ทิศทางลมเป่าผ่านรางน้ำตกซึ่งทำให้ภายในมีอากาศเย็นตลอดเวลา นอกจากนี้ป้อมแห่งนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อว่า พระราชวังอาแมร์…